‘Meer dan een simpele man-vrouwdiscussie’

LOF en Verbeelders van verandering (voorheen TOT2020) doen onderzoek naar diversiteit binnen DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft diversiteit hoog op haar agenda staan. Hoewel het instrumentarium voor talentontwikkeling en doorstroommogelijkheden prima op orde is, zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd op topfuncties. Deze constatering vormde de aanleiding voor een onderzoek naar genderdiversiteit, dat werd uitgevoerd door LOF Academy in samenwerking met toen nog TOT2020.

Systemische benaderingDNB onderzoek

Roelien van der Woude, sectiehoofd Ontwikkeling a.i. was vanuit DNB nauw bij het onderzoek betrokken. “Wij hebben contact gezocht met Jolanda Holwerda van LOF Academy om tot een precieze opdrachtformulering te komen. Wat ik heel prettig vond aan haar aanpak, is de stevige wetenschappelijk onderbouwing. Het diversiteitsvraagstuk wordt vaak platgeslagen tot een simpele man-vrouwtegenstelling. Uit dit onderzoek kwam heel duidelijk naar voren dat het een veel complexer dilemma is. LOF Academy benadert diversiteit vanuit het ecosysteem, waarin impliciete vooroordelen en patronen heersen die elkaar ook nog eens beïnvloeden. Dat is een taal die in onze organisatie op vruchtbare bodem valt, omdat zij de subtiliteit van het vraagstuk benadrukt. Het vraagt dus ook om andere remedies dan alleen het voortrekken of empoweren van vrouwen. Het is niet voor niets dat zulke eenzijdige maatregelen tot op heden weinig effect hebben gehad of zich zelfs als een boemerang tegen ons keren.”

Spelregels, drijfveren en verlangens

Jolanda Holwerda betrok de Verbeelders van verandering bij de uitvoering van het onderzoek: “Verbeelders van verandering is sterk in het bedenken en uitvoeren van creatieve werkvormen. Daardoor komen de ongeschreven spelregels, drijfveren en verlangens naar boven. Wij hebben het actieonderzoek bottom-up ingericht en veel gesprekken en bijeenkomsten met medewerkers georganiseerd. Die zijn allemaal uitgeschreven, geïnterpreteerd en gesorteerd. De thema’s die daaruit voortkwamen, zijn vervolgens weer getoetst bij de medewerkers.” Roelien van der Woude: “Zo’n onderzoek is al een interventie an sich. Het zet de deur open voor andersoortige gesprekken die de bewustwording op gang brengen. Wij zagen dat de ongeschreven regels binnen DNB eigenlijk heel masculien zijn. Je moet bijvoorbeeld zichtbaar en zelfverzekerd zijn en beschikken over een stevig netwerk. Tegelijkertijd verlangen onze medewerkers, mannen én vrouwen, naar meer feminiene waarden die bij een lerende organisatie horen, zoals het voeren van een dialoog of de ruimte om fouten te maken. De vraag is nu hoe we dat universele verlangen kunnen vervullen, dan komt de diversiteit vanzelf.”

Nieuw evenwicht

Het onderzoek heeft ervoor gezorgd dat DNB het vraagstuk van diversiteit met andere ogen bekijkt. Roelien van der Woude: “Voor veel collega’s is maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke drijfveer om bij DNB te werken. We willen sterker daarop insteken, om zo het ecosysteem te bewegen naar een nieuw evenwicht waarin talenten en verschillen beter tot hun recht komen. Die brede aanvliegroute is mede te danken aan de samenwerking met LOF Academy en de Verbeelders.”