Participe is een vernieuwende organisatie in het sociale domein, met verschillende vestigingen en samenwerkingsverbanden. Om de interne kennisdeling te bevorderen en de aanwezige kwaliteiten beter te benutten, werd de Participe Academie in het leven geroepen. Eén van de drie pijlers was het koploperstraject: een maatwerk programma om topkrachten uit het bedrijf te trainen en hen ook meer te binden aan de organisatie.

'Het ongemak organiseren'

Verbeelders van verandering ontwikkelt maatwerk koploperstraject voor Participe

Investeren in mensen

Else Leih is directeur van Participe Alphen aan den Rijn en initiatiefnemer van de Participe Academie. Zij kende Verbeelders van verandering al van een innovation bootcamp en besloot hen als partner bij dit traject te betrekken. “Onze organisatie is steeds platter geworden. Daardoor zijn er ook geen vaste, hiërarchische carrièrepaden meer. Tegelijkertijd wil je goede mensen aan je binden, want de opgaven in het sociale domein zijn groot en er is dus veel werk te verzetten. De Participe Academie is bedoeld als een bewuste investering in onze mensen én in hun expertise. Zij biedt ons een platform voor kennisdeling en organisatie-brede opleidingen, en geeft een groep gemotiveerde medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen. Naast het inhoudelijke zorg- en welzijnswerk kunnen zij zich bekwamen in thema’s als productinnovatie, projectleiding, kwartiermaken of aanbesteden.”

Leren door te doen  

“Na een open uitnodiging aan al onze medewerkers meldden 22 kandidaten zich aan voor het koploperstraject. Verbeelders van verandering heeft toen een startbijeenkomst georganiseerd, waarin we hebben opgehaald wat de deelnemers wilden leren. We hebben er bewust voor gekozen om veel initiatief bij hen te laten, zonder een vooraf dichtgetimmerd programma. ‘We gaan het ongemak organiseren’, zo verwoordde de Verbeelders het. En dat klopt: uit het niet-weten komen vaak de meest waardevolle inzichten bovendrijven. Op grond van die intakes heeft Verbeelders van verandering een maatwerk curriculum van zes trainingsdagen en een aantal intervisiebijeenkomsten ontwikkeld, gekoppeld aan onze nieuwe strategie. De zestien overgebleven deelnemers gingen aan de slag met concrete projecten waarvoor zij zelf ideeën aandroegen. Die projecten zijn nadrukkelijk bedoeld als oefeningen, om al doende te ontdekken wat je goed ligt en om daarvan te leren. Bovendien werden zij getraind in de wijze waarop je jezelf presenteert in het sociale domein, waarbij ons directieteam als opdrachtgever fungeerde.”

De denker en de maker

“Inmiddels is het eerste traject afgerond. Er is een team van zestien ontwikkelingsgerichte mensen gevormd die zich door alle geledingen van Participe heen bewegen. Dat geeft een enorme boost aan de kennisdeling, maar het betekent ook dat wij hun de kans moeten geven om hun expertise te  ontplooien. De Verbeelders denken voortdurend met ons mee hoe wij deze kennis verder kunnen brengen in de organisatie. Zij trainen en begeleiden de teamleden op basis van hun echte vraag, en hebben allerlei tools in hun rugzak om hen te ondersteunen in die persoonlijke ontwikkeling. Als partners zijn zij aan elkaar gewaagd. Erna heb ik ervaren in scherpe analyses, waar ik Margon snel en creatief de juiste vorm zie aanreiken. De denkersenergie en de makersenergie: een sterke combinatie, want je hebt beide nodig.”