Het in Lochem gevestigde Mepal kent een rijke historie. Het bedrijf – vooral bekend van de kunststofserviezen, opbergdozen en lunchboxen – is in de zeventig jaar van zijn bestaan al diverse mijlpalen gepasseerd. Nu Mepal een stevige groei doormaakt, zowel in nieuwe markten als in online afzetkanalen, verandert ook de kijk op strategie en leiderschap. Verbeelders van verandering begeleidt dit proces, waardoor ruimte is ontstaan om stappen voorwaarts te maken.  

Bredere kijk op leiderschap

Mepal creëert draagvlak voor groeistrategie

De eik en nieuwe aanwas

Rutger de Korte is directeur-eigenaar van Mepal. Met een staat van dienst die meer dan 25 jaar overspant, raakte hij vergroeid met de degelijke cultuur van het bedrijf: “Een van mijn voorgangers vergeleek Mepal met een eik: die groeit wellicht langzaam, maar valt ook niet snel om. Van oudsher is onze houding down-to-earth, met een scherp oog voor detail en een grondige aanpak. Wij hechten aan zaken die ons succes hebben gebracht, zowel in portfolio als in mentaliteit. Alleen, met de geografische uitbreiding en de groei van onze online activiteiten, hadden wij ook andere competenties nodig binnen ons team. Een nieuwe lichting medewerkers deed zijn intrede. Ineens werkten de ongeschreven spelregels van ons-kent-ons niet meer, omdat de nieuwe aanwas die soms ervoer als behoudend en beperkend.” Om te voorkomen dat er een wij-zij-tegenstelling ontstond, werd Verbeelders van verandering aangetrokken voor een andere kijk op strategie, leiderschap en vernieuwing.

Cultuurdragers en nieuwkomers

Verbeelders van verandering startte in 2016 met een inventarisatie en interviewde zowel de nieuwkomers als de cultuurdragers binnen het bedrijf. Dat leidde tot opvallende uitkomsten, vertelt De Korte: “Beide groepen stonden open voor vernieuwing, maar over de weg daarnaartoe dachten zij echt anders. Langzaam groeide het inzicht, ook bij mij, dat er alternatieve wegen zijn om succes te behalen. De schaalgrootte van ons bedrijf vraagt om een breder draagvlak, dus we zijn gaan bouwen aan een organisatiestructuur waarin die verschillende benaderingen vertegenwoordigd zijn. Naast het directieteam, dat zich meer richt op strategie en de dag van overmorgen, hebben we nu een managementteam waarvan de leden een specifieke expertise binnen ons bedrijf borgen. Zij representeren het brede Mepal en dankzij hun actieve inbreng kan de directie ook meer afstand nemen van de details van de dag.”

Voelbaar meer energie en synergie

Verbeelders van verandering organiseerde een driedaagse heisessie voor het voltallige DT en MT. “Dat was echt een doorbraak”, herinnert De Korte zich. “Er ontstonden verbindingen, gebaseerd op gemeenschappelijke doelen. We kregen oog voor elkaars belangen en voor de manier waarop je die kunt verwezenlijken. Het wij-zij-gevoel was weg en dat gaf ruimte voor nieuwe verhoudingen. Er zijn meer wegen naar Rome om resultaten te bereiken. Afstand nemen werkt soms beter dan doordouwen. Met behulp van OGSM hebben we in een later stadium de algemene Mepalstrategie uitgewerkt. Het was voor het eerst dat we zo’n bottom-up aanpak hanteerden en dat leidde meteen al tot meer synergie tussen de plannen. Waar voorheen nog wel eens eilandjes bestonden, is nu het algehele Mepalplaatje voor iedereen helder. Die energie is voelbaar.”

Nieuwe boegbeelden

In 2018 is Mepal in volume gegroeid met 25%. Dat indrukwekkende resultaat is deels te danken aan de invulling die leiderschap kreeg. De Korte: “In het managementteam zijn nieuwe boegbeelden opgestaan die versneld in hun rol kwamen. Het is mooi om te zien hoe zij zich ontwikkelen. Zelf heb ik ook een pittig leiderschapstraject gevolgd en dat was echt een eye-opener. Wanneer je ruimte geeft aan anderen, krijg je daar veel voor terug. Dat inzicht heeft ook mijn eigen houdbaarheid opgerekt. Erna van Verbeelders van verandering is nog steeds bij Mepal betrokken als een kritische observant. Zij waakt over de structuur en de methodiek, en kijkt of hetgeen we ons hebben voorgenomen ook daadwerkelijk tot zijn recht komt. Met elkaar hebben we een proces in gang gezet dat ervoor zorgt dat onze ambities breed gedragen worden. Dat is pure winst.”