Verbeelders van verandering gebruiken verbeeldingskracht om de kracht van een team naar boven te halen. Hoe kom je als team in beweging? Zorg je voor verbinding, commitment en resultaten? Verbeelding opent nieuwe deuren, verruimt de blik en creëert nieuwe kansen. Om succesvol te zijn in een wereld die steeds sneller verandert, zullen teams moeten meebewegen, juist met elkaar. Groei vraagt kracht.

TEAMCOACHING

Leiders willen graag snel

Wanneer wij leidinggevenden vragen naar voorbeelden van gedrag dat niet langer werkt in hun teams, dan hebben ze het over passiviteit, eilandjesgedrag en voorzichtigheid in de omgang. Liever zien ze meer externe focus, pro-actiever en effectiever communiceren en dat de verschillen productief worden gemaakt. Het zijn allemaal vaardigheden die belangrijk zijn, maar die vaak niet behoren tot de kerntaken. Daardoor verliezen ze het altijd van de acties die wel een deadline hebben, totdat je van de manier waarop jullie (willen) werken een prioriteit maakt. Ga er dus niet van uit dat afspraak ook afspraak is. Vertraag en neem tijd om bewust naar jullie gedrag te kijken. Ook naar dat van jezelf, het teamgedrag is eveneens een spiegel, soms flatteus en even zo vaak confronterend. Want wellicht ontdek je gaandeweg dat onwenselijk gedrag in jouw team versterkt wordt door jouw eigen patronen van denken en doen. En andersom: dat het zo lekker loopt, omdat je niet alleen reflecteert op wat er moet gebeuren, maar ook op jouw eigen rol in dat samenspel. De top bepaalt. Die verbinding tussen jou, het team, de organisatie en de doelen die jullie wensen te bereiken, vormt de essentie. Verbeelders van verandering begeleiden teams en hun leidinggevenden in dit proces van verkenning van houding en gedrag. Waarbij alles er mag zijn, je je gehoord en gezien voelt en samen gaat begrijpen wat jullie te leren en te creëren hebben. Dat is in teamontwikkeling eerst vertragen om te kunnen versnellen. Meer lezen over hoe dat werkt? Zie ons boek Wat je ziet, doe je zelf. We reiken daarin zeven wegwijzers aan voor Natuurlijk Leiderschap.

(H)erken complexiteit

Lijkt het alsof je ondanks alles niet echt verder komt met je team? Dan komt de toekomst niet altijd dichterbij volgens een logisch vooraf te bepalen proces en veranderplan. Dan kun je er wel een eenvoudig ABC-tje van willen maken maar dan is er meer nodig. Je komt met de inhoud nu eenmaal niet verder dan het proces toelaat. (H)erken dan de barrières van complexiteit. Niet alleen de inhoudelijke maar juist de sociale en morele complexiteit verdient dan de aandacht. Om met de inhoud verder te kunnen en de verbeeldingskracht aan het werk te zetten en zo een veranderingsproces mogelijk te maken, zul je de veiligheid moeten bieden dat alles er mag zijn om door te denken en te experimenteren. Anderzijds moet er voldoende openheid zijn om ‘out of the box’ te gaan, de uitdaging om in andere zienswijzen, vormen en oplossingen te denken. Verbeelders van verandering helpen om ogenschijnlijke objectiviteit plaats te laten maken voor subjectiviteit. Voor teams is het vaak een verademing wanneer de sociale issues, ongeschreven regels en morele dilemma’s expliciet op tafel komen. Dan kunnen zij ook worden verkend in mentale experimenten en in het perspectief van de verbeelde toekomst worden gezet. Ieder vindt zijn eigen overtuigingen en waarden belangrijk en deze vormen de achtergrond van alle sociale interacties. Als de verbeelding van het nieuwe stokt, dan botst het vaak op dit niveau. Verbeelders gaan met jullie graag 'de trap af', benoemen wat er is en helpen het gevoel, de behoeftes en de verzoeken te verwoorden. Wat zo moeilijk lijkt wordt zo toch eenvoudiger, het ruimt op en dan kun je weer samen verder. 

Proactiviteit is een fase

Teamontwikkeling impliceert dat er beweging is. Voor teams die zich ontwikkelen bestaat die beweging bijvoorbeeld uit veranderingen die betrekking hebben op de beleving van de plannen en doelen, in de taakgerichtheid en output van een groep of de houding naar de leidinggevende. Beweging zien we in de groei van groepssolidariteit of teamleden die steeds meer hun bijdrage aan het geheel leveren en daar afstemming op zoeken. Teamleden die elkaar meer dan voorheen betrekken wanneer dat zinvol is, of juist niet overal bij betrekken, omdat dat niet efficiënt is en er genoeg vertrouwen is in de individuele bijdrages. Verbeelders van verandering leren teams kijken naar hun ontwikkeling vanuit drie teamfases: de reactieve, actieve en proactieve fase. Wat een opluchting is het vaak voor teams dat reactief gedrag eenvoudig hoort bij een fase van teamontwikkeling, niets vreemds aan, het doet gewoon een beroep op ieders leiderschap om te zien wat nodig is. Immers pas wanneer je weet wat je te doen staat en met wie en echt het gevoel hebt dat je mee mag doen en weet waar je terecht kunt met je vragen ontstaat de verbinding om actiever te worden. En pas wanneer je ideeën en belangen worden gehoord en afgewogen kun je commitment geven voor een gekozen koers. Je ondersteunt wat je (mee)maakt. Zo ontstaat een proactieve fase van een team. En gaat het weer even anders? Komen er nieuwe uitdagingen op jullie pad of komen er nieuwe mensen aan boord? Tja dan begin je weer van vooraf aan: Hebben we een goed plan? Is er een goed team? Dan kan er nog veel gebeuren!